Schoolondersteuningsprofiel

Het schoolondersteuningsprofiel geeft een weergave van de mogelijkheden die de school heeft om in een ondersteuning te voorzien. Op basis hiervan kunnen we aangeven welke ondersteuning door de school geboden of georganiseerd kan worden.