Schooltijden

Op De Sprankel werken wij met een continurooster volgens het vijf-gelijke-dagen-model. De schooltijden zijn elke dag gelijk. Wij gaan op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 14.00 uur naar school. Over de dagen zijn in ieder geval twee pauzemomenten: een ochtendpauze tussen 10.00 uur en 10.30 uur en een lunchpauze tussen 12.00 uur en 12.30 uur. Bij de pauzes wordt toezicht gehouden door pleinwachten. Ook voor schooltijd is er ’s morgens toezicht op het plein van 8.20 uur tot 8.30 uur.

De eerste bel gaat om 8.25 uur, de tweede bel om 8.30 uur. Bij de tweede bel wordt er gestart met het onderwijs en verwachten wij de kinderen allemaal in de groep aanwezig.