Onze visie

Vanuit onze christelijke overtuiging baseren wij ons onderwijs op de basisbehoeften relatie, competentie en autonomie.

Je bent wie je bent en je hoort erbij

Om tot ontwikkeling te komen is het van belang dat elk kind een omgeving heeft waarin hij/zij zich veilig en vertrouwd voelt. We gaan respectvol met elkaar om en er is ruimte voor de eigenheid van ieder kind. We leren op school om samen te leren en samen te ontwikkelen. Samen met de ouders willen we de kinderen voorbereiden op een leven in de toekomstige maatschappij.

Jij mag leren en jezelf ontwikkelen

Ons onderwijs en aanbod hebben we zorgvuldig gekozen op basis van ontwikkeldoelen. In ons onderwijs maken we gebruik van wetenschappelijk bewezen goede leermethoden. Wij vinden het van belang om te observeren wat een leerling nodig heeft en hierop met een passend aanbod aan te sluiten. Zo kunnen wij ieder kind de juiste ontwikkelingskansen geven.
In onze school en groepen bieden wij een rijke en motiverende leeromgeving. Hierbij is ruimte voor initiatieven van leerlingen om hun talenten in te zetten en verantwoordelijkheid te hebben.

De leerkracht heeft een bemiddelende rol, begeleidt en leidt, sluit aan en voegt toe.