Amaryllis en GGD

Onze school werkt samen met Amarysllis (dorpenteam noord) en de GGD (jeugdgezondheidszorg). Er vindt regelematig een intern zorgoverleg (IZO) op onze school plaats. De verpleegkundige van de GGD en de sociaal werker(s) van Amaryllis hebben dan overleg met de intern begeleider om eventuele zorgen van kinderen, groepen of ouders te bespreken. Dat wordt op scholen het intern zorgoverleg genoemd (IZO).
U wordt daar als ouder van op de hoogte gesteld (en als u wilt kunt u hierbij aansluiten) en natuurlijk wordt er ook weer met u gesproken. De leerkracht kan om een advies vragen, maar u als ouder ook. Een vraag kan gaan over de lichamelijke ontwikkeling, de sociale ontwikkeling, emotionele problemen, gedrag; kortom alles waar een kind (jongere) of gezin mee te maken kan krijgen thuis, op school of in de vrije tijd. Onze gezamenlijke inzet is altijd dat alle kinderen zich goed ontwikkelen en dat we bij zorgen, samen met u, tot een goede aanpak zullen komen.

Wilt u meer informatie of heeft u een vraag?
Onze IB-er: Karin Fennema, 058 25 71 225
Onze verpleegkundige jeugdgezondheidszorg GGD: Mariëlle Feenstra, 088 22 99 838

Kijk ook eens op www.opvoedpuntleeuwarden.nl voor al het nieuws over opvoeden en opgroeien of bel met:

088 - 22 99 443