Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) is een verplicht orgaan op een basisschool. De MR heeft als doel om doormiddel van advies- en instemmingsrecht mee te oordelen in de voorstellen/beleidslijnen en ontwikkelingen zoals die door de directie en/of het bestuur worden uitgezet en de uitvoering daarvan. De MR bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding.

Sanne Steenbrink         voorzitter oudergeleding   

Gerry Grupstra              oudergeleding      

Anoek van der Feen      oudergeleding  

Erik Velstra                    oudergeleding      

Amarens Dijkstra           personeelsgeleding                

Riemmy Okkema          personeelsgeleding                

Klaske van Lunzen       personeelsgeleding           

Amanda Binnema         personeelsgeleding                

Er is een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) voor de scholen van de stichting PCBO Leeuwarden e.o. Deze GMR houdt zich bezig met ‘schooloverstijgende’ beleidszaken.