Ons team

We werken in een groot team van groepsleerkrachten, vakdocenten bewegingsonderwijs en muziek, onderwijsassistenten, leerkrachtondersteuners en een intern begeleider (aanstuurder van de leerlingenzorg en -ondersteuning) aan goed onderwijs. Het team krijgt hierbij ondersteuning van de directeur, een conciërge, een administratief medewerkster en een aantal vrijwilligers. Alle namen, contactgegevens staan vermeld in de schoolgids.

Voor kunstzinnige vorming werken we nauw samen met culturele instellingen in Leeuwarden in het programma Kunstmenu van Kunstkade. Elke woensdag is er een cultuurcoach in de school die het educatieve aanbod verzorgt en aanstuurt. 

Een vakdocent voor muziekonderwijs is elke maandag aanwezig en organiseert de muzieklessen. Daarnaast ondersteunt de vakdocent in de (muziek)projecten van de school. Elke groep heeft eens in de drie weken les van de vakdocent. 

Bewegingsonderwijs (gymnastiek) wordt grotendeels verzorgd door een vakdocent bewegingsonderwijs. Hierbij wordt samengewerkt met de buurtsportcoach van BV Sport en dankzij deze samenwerking genieten leerlingen van cbs De Sprankel van een extra gevarieerd aanbod van sportlessen. Via het Mobiez-programma beschikken we na elke schoolvakantie naast het bestaande gymaanbod over nieuwe materiaalsets voor moderne sporten zoals kanjam frisbee of  trailbike. Veel plaatselijke sportverenigingen bieden onze leerlingen via de school introductielessen.

Voor specifieke vragen over leer- of gedragsproblemen kan het team van De Sprankel terugvallen op het ondersteuningsteam van PCBO Leeuwarden e.o.