Onze missie

We werken op school samen aan de ontwikkeling van uw kind(eren). Samen betekent met het kind, de ouder(s) en het team van onderwijsprofessionals.

Wij staan met elkaar voor:

- Veiligheid en respect
- Kennisoverdracht
- Versterken van leergedrag, eigen inbreng in het leerproces en verantwoordelijkheid versterken

- Sociaal gedrag versterken
- Bouwen aan burgerschap en identiteit

Hierin willen we met elkaar:

- Respectvol en helder communiceren
- Een actieve rol van ouders in de school en de begeleiding van hun kind(eren)
Kansengelijkheid nastreven
Coachen
Iedereen de optimale ontwikkeling geven

- Aandacht geven aan het leergedrag