Kinderopvang

De kinderopvang (het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang) is gehuisvest in en naast de school. De opvang wordt verzorgd door Kids First. Kids First verzorgt ook het onderwijs in de speelleergroep (de peutergroep) in een lokaal aan het onderbouwplein van onze school.

Aanmelden

U kunt uw kinderen voor Kids First aanmelden via de website www.kidsfirst.nl. U kunt daar ook terecht voor vragen met betrekking tot de verschillende opvangvormen. Natuurlijk kunt u ook even binnenlopen bij de kinderopvang, de pedagogisch medewerkers leiden u graag rond en geven u informatie over de opvang die zij bieden.