Contact school en ouders

Betrokkenheid

Het team van IKC De Sprankel hecht veel belang aan het contact tussen ouders en school. De opvoeding van de kinderen is in de eerste plaats een zaak en verantwoordelijkheid van de ouders. Datgene wat wij op school doen met de kinderen beperkt zich niet alleen tot het bijbrengen van lezen, rekenen en andere vakken. Wij zijn ook een groot gedeelte van de dag bezig met de opvoeding. Het is daarom van een groot belang dat school en ouders gezamenljik optrekken, overleg hebben en elkaar van belangrijke informatie voorzien. 

Oudergesprekken en informatiemoment

Aan het begin van het nieuwe schooljaar zijn de oudergesprekken, de zogenoemde startgesprekken, waarbij informatie over het kind ingebracht door de ouders van belang is. De ouders kunnen dan kennismaken met de leerkracht van hun kind.

Ook zijn er oudergesprekken waarin we de resultaten op het gebied van leren en op het sociaal-emotionele vlak van uw kind met u doornemen. Deze gesprekken zijn in februari (verplicht). Het gehele jaar door kunnen oudergesprekken naar behoefte en op aanvraag plaatsvinden. Voor de groepen 3 en 8 hebben wij in de loop van het schooljaar een informatiemoment ingepland. 

Rapporten

De kinderen krijgen twee keer per jaar een rapport mee: in februari en in juni.

Bijeenkomst voor ouders

Als de projecten, thema's, noodzaak of mogelijkheid er is kan er een bijeenkomst voor ouders worden georganiseerd. U kunt denken over een thema op school, informatie over de school of een onderwerp in de opvoeding van de kinderen.

Social Schools

We maken gebruik van Social Schools in de school. Social Schools is een app voor school en ouders om elkaar van informatie te voorzien. Wij willen graag informatie, unieke leerervaringen en foto's met u delen. In de agenda vindt u belangrijke school- of groepsafspraken terug. Ook kunnen wij hierin vrijwilligers vragen voor ondersteuning in de groep. Social Schools gebruiken we op dit moment als het belangrijkste  communicatieportaal tussen ouders en school.

In Social Schools kunt u ook verlof aanvragen, uw kind afmelden en privacy-voorkeuren ten alle tijde inzien en wijzigen. Wijzigingen in de persoonsgegevens ontvangen wij graag op school om goed in de administratie op te kunnen nemen.

Vanuit de school ontvangt u (belangrijke) informatie via Social Schools. Iedere zaterdag ontvangt u het  'Sprankelnijs'. Dit is een samenvatting van alle nieuwsberichten uit de afgelopen week en vooruitblik met een agenda voor de komende week. Het Sprankelnijs ontvangt u op de mail. 

De website wordt gebruikt voor de achtergrondinformatie van De Sprankel. U vindt daar de vakantiedagen, telefoonnummers, schoolgids, jaarplan, schoolplan, etc. Met name voor nieuwe ouders zal de website een beeld geven van de school en voorzien in de meest belangrijke informatie.